Obowiązek informacyjny

 1. Tożsamość administratora, dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Inprogra.pl Łukasz Sadowski , ul. Promienna 5, 03-672 Warszawa („Inprogra”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: rodo@inprogra.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres. W tytule wiadomości e-mail oraz na kopercie tradycyjnej poczty prosimy o adnotację: „Ochrona danych osobowych”.

 1. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania wybranych newsletterów.

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przesyłanie newsletterów i prowadzenie marketingu bezpośredniego

Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, polegających na wysyłce newsletterów, lecz również analizie zapoznania się z przesłanymi treściami. Dodatkowo, będziemy dobierać tematykę organizowanych przez Inprogra wydarzeń, zarządzać ich realizacją oraz kierować do Państwa indywidualne zaproszenia na udział w tych wydarzeniach, które naszym zdaniem będą wzbudzać Państwa największe zainteresowanie. Będziemy przekazywać Państwu dopasowane do Państwa preferencji treści marketingowe w zakresie, w jakim wyrazili Państwo na to zgodę w formularzu zapisu na newsletter.

Przypominamy, iż w każdym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie w link "Zrezygnuj z subskrypcji". Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego Inprogra dokonała na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Na podstawie przepisów ww. ustaw możemy podejmować z Państwem bezpośredni kontakt, polegający na cyklicznym wysyłaniu zamówionych newsletterów oraz na kierowaniu indywidualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Inprogra, w tym organizowanych przez nas wydarzeniach.

 1. Informacje o odbiorcach i kategoriach odbiorców

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy z dostawców usług hostingu, wysyłki newsletterów oraz analityki ruchu na stronie internetowej.

 1. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 1. Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu, aż wycofają Państwo udzieloną zgodę lub do momentu, w którym uzyskamy informację, iż Państwa dane osobowe są nieaktualne (np. w razie zmiany podanego adresu mailowego).

W pozostałym zakresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, o których mowa w pkt. 2 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 1. Biorąc pod uwagę podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Inprogra, informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. żądania usunięcia przez Inprogra dotyczących Państwa danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. otrzymania danych, które Państwo przekazali Kancelarii oraz przekazania ich innemu administratorowi (prawo do przeniesienia danych osobowych).

Powyższe prawa mogą Państwo realizować kontaktując się z Kancelarią w sposób wskazany w pkt. 1 powyżej.

 1. Skarga do właściwego organu nadzorczego

Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzając dotyczące Państwa dane osobowe Inprogra narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo zgłosić ten fakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdą Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155